Precizari privind denominarea monedei nationale

 

Denominarea monedei naţionale a fost reglementată prin Legea nr. 348 din 14.07.2004, precum şi prin precizările din CIRCULARA nr. 7/25.02.2005 referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea īn aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale şi ale art.44 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.

 

La contabilizarea operaţiunilor, īntocmirea raportărilor periodice şi situatiilor financiare anuale, instituţiile de credit/Trezoreria statului, după caz, vor avea īn vedere urmatoarele:

a) Pānă la 30 iunie 2005, instituţiile de credit/Trezoreria statului vor ţine contabilitatea īn monedă veche. Registrele de contabilitate, formularele financiar-contabile comune pe economie, cele privind taxa pe valoarea adăugată, precum şi alte registre, situatiile şi jurnalele de evidenta se vor īntocmi īn moneda veche.

 

Incepānd cu data de 1 iulie 2005, toate raportările către Banca Naţională a Romāniei, inclusiv situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2005, se vor īntocmi īn monedă noua, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire.

d) La data de 1 iulie 2005, instituţiile de credit/Trezoreria statului vor realiza conversia īn moneda noua a soldurilor iniţiale, a rulajelor şi soldurilor finale cuprinse īn balanţa de verificare la 30 iunie 2005. Toate bunurile, drepturile şi obligaţiile exprimate sau evaluabile īn monedă veche, născute anterior datei de 1 iulie 2005, vor fi convertite īn monedă nouă, inclusiv ratele neachitate la termen, restanţe, īn sold la 30 iunie 2005.