Meniu Principal şi Bara de comenzi

Conţin toate seturile de comenzi: pentru deschidere sau începere proiect nou, pentru adăugare sau ştergere sursa de date, pentru adăugare sau ştergere tabele, pentru adăugare sau ştergere câmpuri şi pentru cinversie din leu vechi în leu nou şi invers.

 

În Meniul Principal se poate deschide un proiect nou sau unul deja existent sau se poate salva cel deja deschis şi modificat. Tot din cadrul meniului principal, se închide aplicaţia prin comanda Exit.

 

Bara de comenzi

Nou

Deschide un proiect nou.

Deschide

Deschide un proiect deja existent.

Salvează

Salvează proiectul deschis care s-a modificat. În cazul în care asupra proiectului deschis nu s-a făcut nici o modificare, acest buton va fi inhibat.

Adaugă DB

Se adaugă o sursă de date. Determină deschiderea ferestrei Adaugă Sursă de Date, unde se alege tipul sursei de date şi descrierea.

Şterge DB

Se şterge o sursă de date selectată. În cazul în care nu este selectată nici o sursă de date, butonul este inhibat. Ştergerea sursei de date determină ştergerea tuturor tabelelor şi câmpurilor care îi aparţin.

Adaugă Tabel

Se adaugă un tabel. Determină deschiderea ferestrei Adaugă Tabel, care este diferită pentru sursa de date conectată sau deconectată. În cazul unei surse de date conectate, tabelul se poate alege dintr-o listă de tabele aferente sursei de date, iar în cazul în care este deconectată, se setează un tabel nou, căruia i se dă un nume.

Şterge Tabel

Se şterge un tabel selectat. În cazul în care nu este selectat nici un tabel, butonul este inhibat. Ştergerea unui tabel determină ştergerea tuturor câmpurilor care îi aparţin.

Adaugă Câmp

Se adaugă un câmp. Determină deschiderea ferestrei Adaugă Câmp, care este diferită pentru sursa de date conectată sau deconectată. În cazul unei surse de date conectate, câmpul se poate alege dintr-o listă de câmpuri aferente tabelului curent al sursei curente, iar în cazul în care este deconectată, se setează un câmp nou, căruia i se dă un nume. În cazul în care nici un tabel nu e selectat, butonul este inhibat.

Şterge Câmp

Se şterge un câmp selectat. În cazul în care nu este selectat nici un câmp, butonul este inhibat.

Converteşte la LEI Noi

Determină începerea procesului de convertire din Lei Vechi în Lei Noi pentru toate câmpurile din proiectul curent a căror stare este "Lei VECHI". Determină deschiderea ferestrei Confirmare Conversie, în care vor fi afişate câmpurile respective.

Converteşte la LEI Vechi

Determină începerea procesului de convertire din Lei Noi în Lei Vechi pentru toate câmpurile din proiectul curent a căror stare este "Lei NOI". Determină deschiderea ferestrei Confirmare Conversie, în care vor fi afişate câmpurile respective.